SCL

Smart city Cybersecurity Lab (SCL) arbejder på at styrke kommuners, byers, markedets og institutioners modenhed indenfor data-sikkerhed, privacy og governance i udviklingen af Smartcity løsninger med henblik på at sikre stabilitet og robusthed i byernes drift samt at skabe den nødvendige sikkerhed og tillid blandt borgerne til opsamling og anvendelse af data. 

Målet for SCL er, at sikkerhed i højere grad indarbejdes som en drivkraft og ikke en stopklods i arbejdet med at sikre Smart Cities, der kan løfte morgendagens udfordringer og forbedrer livskvaliteten for alle borgere. 
 
SCL arbejder for at teste og demonstrere udfordringer og løsninger på driftssikkerhed, datasikkerheds- og privacy-området i relation til drift og udviklingen af Smartcity-løsninger samt opbygge erfaring, kompetencer, viden, forskningsresultater og best-practices på området. Endelig arbejder SCL for at formidle den opnåede viden i takt med udviklingen af Smart city-løsninger, test- og demonstrationsfaciliteter på området samt governance og den politiske dagsorden. 

Organiseringen i dag består SCL af en partnerkreds, som sætter retning og aktiviteter i søen. SCL´s partnerkreds ønsker, at rollen skal være rammesættende, mens SCL organisationen i sig selv skal blive et stærkt og levedygtigt netværk bestående af mange og forskellige artede sektorer og interessenter.  

Organisationen skal afspejle en triple-helix samarbejdsmodel, hvor aktører fra både offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner bidrager på både nationalt og internationalt niveau. 


Smart city Cybersecurity Lab (SCL) er et tværgående samarbejde med det formål at fremme

sikkerhed og privatlivsbeskyttelse i Smart city-løsninger.

LÆS:  Håndbog i smart city sikkerhed Et dialogværktøj til kommuner og virksomheder 

snip-cyber-håndbog.JPG