SMART CITY

CYBERSECURITY

LAB

 

Smart City Cybersecurity Lab (SCL) arbejder på at styrke kommunernes, byers, institutioners og markedets modenhed inden for data-sikkerhed, privacy og governance i udviklingen af Smart City løsninger. Målet er  at øge stabilitet og robusthed i byernes drift samt skabe den nødvendige sikkerhed og tillid blandt borgerne til opsamling og anvendelse af data. 

SCL ønsker at styrke en proces, hvor sikkerhed i højere grad indarbejdes som en drivkraft og ikke en stopklods i arbejdet med at sikre Smart Cities, der kan løfte morgendagens udfordringer og forbedrer livskvaliteten for alle borgere. 
 
SCL tester og demonstrerer udfordringer og løsninger på driftssikkerhed, datasikkerheds- og privacy-området i relation til udvikling og drift af Smartcity-løsninger samt opbygger og formidler erfaring, kompetencer, viden, forskningsresultater og best-practices på området. 

I dag er SCL organiseret af en partnerkreds, som sætter retning og aktiviteter i søen. SCL´s partnerkreds ønsker, at rollen skal være rammesættende, mens SCL organisationen i sig selv skal blive et stærkt og levedygtigt netværk bestående af mange og forskellige artede sektorer og interessenter.
  

Organisationen skal afspejle en triple-helix samarbejdsmodel, hvor aktører fra både offentlige myndigheder, private virksomheder og forskningsinstitutioner bidrager på både nationalt og internationalt niveau.  

BESTYRELSE: 

Formand for SCL
Centerchef, Center for IT og Digitialisering

Vallensbæk Kommune
mgd01@vallensbaek.dk

Chefkonsulent, Koordinator Smart Vækst 

Henrik Johanson

Region Hovedstaden

Lektor ved Afdelingen for Cybersecurity, 

Christian Damsgaard Jensen

DTU 

GIS og Digitaliseringschef

HASSE HAUCH

Frederiksberg Kommune 

IT-Chef

Thomas Fænø

Banedanmark

Områdedirektør

Bjørn Borup

IDA 

Afsnitsleder for Center for By, Erhverv og Miljø

Sussi Kjær

Ballerup Kommune

lone-medarbejderOptimeret-medarbejderOpt

Programleder (Bæredygtige Digitale Samfund)

Lone kelstrup

Gate 21

photo-1462556791646-c201b8241a94.jpg

IT-chef

kent therkildsen

Albertslund Kommune

Operatørrolle og daglig ledelse varetages af:

Forretningsudvikler

Anders Pall Skött

DTU

Administrativ Projektledelse

Projektleder

Jette SØRENSEN

Vallensbæk Kommune