Safer Copenhagen – sikker vej til Smart City

Formål
Projektet skal understøtte at udvikling og drift af Smart City løsninger bliver modnet sikkerhedsmæssigt og privacy mæssigt, så de to faktorer bliver "medspillere" og ikke en bremseklods for at opnå gevinster, som øget livskvalitet, bæredygtighed, offentlig besparelser og vækst.Det sker blandt andet ved etableringen af SCL som et setup med en åben netværks- og aktivitetsstruktur, der på tværs af virksomheder, forskningsinstitutter og offentlige organisationer kan løfte sikkerheden i Smart City løsninger. Et hovedfokus for SCL i de første år er at understøtte vidensopbygning og -deling i netværket samt  helt konkret sikkerhedsperspektivet i Regionen Hovedstadens Fyrtårnsprojekt Digital infrastruktur og fælles datahub i Greater Copenhagen.


Partnerkreds
Ballerup Kommune, Frederiksberg Kommune, Vallensbæk Kommune, DTU, Gate21 og IDA

 

Projektmidler
Region Hovedstaden har bevilliget 1.767.133 kr. til projektet.

Projektperiode
Oktober 2017- Oktober 2019


Safer Copenhagen